O nás

Nezisková organizace TILIA Kadaň, z. s. (do 31.12.2021 pod názvem Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z. s.) byla založena v roce 2008 a provoz její služby Odborné sociální poradenství byl zahájen v dubnu 2009.

Od ledna 2021 se stala součástí Poradny i Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a byl rozšířen tým pracovníků Odborného sociálního poradenství. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a část současného týmu Odborného sociálního poradenství působily předtím pod organizací RADKA z. s. Po vzájemné dohodě se ale staly součástí Poradny.

Od ledna 2022 došlo ke změně názvu organizace – z původního Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s. na nový: TILIA Kadaň, z.s.

V současné době realizuje organizace v rámci základní činnosti registrované sociální služby:

  1. Odborné sociální poradenství, v provozovnách:

– Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, Mírové náměstí 120, Kadaň

– Sociální centrum – odborné sociální poradenství, Kpt. Jaroše 593, Kadaň

  1. Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, v provozovnách:

– Sociální centrum – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, Jana Švermy 5, Kadaň

– Sociální centrum – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, Chomutovská 206, Klášterec nad Ohří

Vize, poslání, cíle, základní účely spolku

Vize spolku:
Lidé a rodiny, jež z náročné situace vycházejí připravenější a nezávislejší.

Poslání:
Provázíme lidi, rodiny nelehkým životním obdobím a to radou, podporou a zprostředkováním další pomoci.

Cílem TILIA Kadaň, z. s., je:

  • posílit schopnosti k řešení náročných situací
  • podpořit při řešení náročných životních situací
  • kultivovat rodinné prostředí a vztahy

Základními účely spolku jsou

  • bezplatné poskytování základního a odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • nabídka krizové intervence pro širokou veřejnost
  • konzultace a poradenství pro nezaměstnané, oběti násilí a jejich rodinné příslušníky, poradenství v oblasti mezilidských vztahů, rodinné a párové poradenství

Za nepříznivou životní situaci pokládáme zejména:
Vztahové problémy
Nezaměstnanost
Náročné situace v rodině (např. rozvod, úmrtí)
Dlouhodobý pobyt v sociálně vyloučené lokalitě
Nedostatek prostředků k zajištění základních lidských potřeb či dlouhodobě nízké příjmy
Ztráta bydlení
Porušení základních lidských práv a svobod

Okruh osob, kterým je služba poskytována:
rodiny s dětmi
oběti domácího násilí
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Principy organizace:

Diskrétnost – sociální pracovník, poradce považuje všechna sdělení uživatele nebo zájemce o službu za důvěrná, je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích o uživateli či zájemci, a to i po ukončení pracovního poměru, či spolupráce s poradnou. Uživatelé nebo zájemci o službu mají právo vystupovat v poradně anonymně, případně si mohou zvolit fiktivní jméno

Respektování – respektování individuálních potřeb a svobodné volby uživatelů našich služeb

Ochrana a bezpečí – sociální pracovník, poradce svým chování a vystupování navozuje pocit důvěry a bezpečí. Je zdůrazněna možnost dlouhodobé pomoci a podpory všem uživatelům cílové skupiny bez ohledu na rozdíl sociálního statusu, rasy, pohlaví, věku

Bezplatnost – poradenství pro uživatele je poskytováno zásadně zdarma, sociální pracovník, poradce nenárokuje od uživatele odměnu formou peněz, darů či jiných služeb pro svou potřebu.

Služby jsou poskytovány bezplatně, není potřeba žádné doporučení.