Archiv rubriky: Aktuality

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří naši organizaci TILIA Kadaň, z.s. darovali potraviny v rámci akce jarního kola potravinové sbírky, která se konala dne 22.4.2023. Celková váha vybraných potravin byla 313 Kg a hygienických potřeb 24 Kg. Moc si Vážíme toho, že jste sbírku podpořili. Potraviny, které jste nám darovali, bude naše organizace postupně darovat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v této nelehké době. Děkujeme Vám, TILIA Kadaň, z.s.

Dne 22.4.2023 v čase od 8:00 – 18:00 hod. proběhne celostátní potravinová sbírka. Naše organizace TILIA Kadaň, z.s. se již třetím rokem do sbírky zapojí. Potraviny a hygienické potřeby budeme vybírat v prodejně Lidl v Kadani. Za uplynulé dva roky jsme vybrali vždy velké množství potravin, které jsme pak postupně darovali rodinám, samoživitelům, jednotlivcům, lidem bez přístřeší a všem, kdo si u nás v organizaci o potravinovou pomoc požádali. I v letošním roce nám můžete darovat základní trvanlivé potraviny (konzervy, dětské výživy, polévky, trvanlivé mléko, olej, těstoviny) či hygienické potřeby (šampony, sprchové gely, mýdla, vlhčené ubrousky, apod.) Děkujeme

Naše organizace TILIA Kadaň, z.s. ve spolupráci s Potravinovou bankou Džbánsko, poskytuje potravinovou pomoc a hygienické potřeby těm, kteří to potřebují. I v roce 2022 se naše organizace zúčastnila veřejné potravinové sbírky v Lidlu v Kadani. Při jarním kole sbírky v dubnu 2022, jste naší organizaci darovali potraviny a hygienické potřeby o celkové váze 447 Kg a na podzimní kolo sbírky, která se konala v listopadu 2022 jste nám darovali potraviny a hygienické prostředky o celkové váze 356 Kg. Potraviny a hygienické potřeby nejen z této sbírky, ale také tu, co odebíráme pravidelně jednou měsíčně z Potravinové banky Džbánsko, darujeme např. lidem, kteří se ocitli ve finanční tísni nebo se ocitli v nějaké životní krizi. Celkem v roce 2022 bylo obdarováno 803 osob ze skupin samoživitelek a samoživitelů, rodin s dětmi, seniorů, lidem bezpřístřeší či bezdětným ženám či mužům… I Vám rádi darujeme potraviny či hygienické potřeby, pokud to alespoň…

Čtěte více

V roce 2022 se na naši službu obrátilo celkem 130 klientů, z toho 119 klientů navštívilo naši službu v tomto roce poprvé a zbylých 11 klientů u nás ve službě již v minulosti bylo a opět se na nás obrátili. I v roce 2022 jsme Vám nejčastěji pomáhali sepsat bezplatně různé návrhy, odvolání, žaloby k soudu, což jsou např.: návrh na úpravu péče a výživy nezletilého dítěte, odvolání proti usnesení nebo žalobu na určení otcovství aj. Dále Vám naše služba pomohla v oblasti dávek státní sociální podpory a hmotné nouze – poskytnutí poradenství v této oblasti, vyplnění formulářů, okopírování různých příloh atp. Dále jsme Vám byli nápomocni s vyhledáním volných pracovních míst, tiskem volných pracovních pozic či možné zatelefonování si od nás na volná pracovní místa, doporučení a předání kontaktu na pracovní agentury atp. Jednalo se také o pomoc v rámci otázky bydlení – vyhledání Azylových domů, ubytoven, nocleháren, možné…

Čtěte více

Před časem jsme spolupracovali s maminkou, která se starala od své dvě děti. Na naši službu se obrátila, jelikož potřebovala podpořit v její nelehké životní situaci, kterou značně ovlivňovala její závislost. Rozhodla se situaci řešit, ale potřebovala k tomu podporu. Kromě naší služby jí podporu poskytovala její matka a K – centrum v Kadani, se kterým se podařilo navázat velmi dobrou spolupráci. Naše služba paní pomohla se zařízením školky pro děti, sepsáním životopisu a hledáním práce. Navázala se také spolupráce s Charitou Kadaň, která paní poskytla oblečení a potraviny. Společně jsme se dále věnovali rozvoji finanční gramotnosti, vyhledávání lékařů pro děti a komunikaci s VZP. Uživatelka služby se mj. zúčastňovala volnočasových aktivit, které byly pořádány naší organizací nad rámec sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Kromě vyhledání práce se podařilo vše zajistit, ale uživatelka se bohužel odstěhovala. Nicméně se domníváme, že vzhledem k velkému pokroku, který uživatelka učinila, zvládne…

Čtěte více

Maminka se na nás obrátila poté, co byl její manžel vykázán z bytu za velmi hrubé chování. Jelikož se tato situace po několikáté opakovala, rozhodla se uživatelka po 15letém manželství podat žádost o rozvod. Uživatelce jsme byli v této nelehké životní situaci oporou. Pomohli jsme ji se zorientovat v dávkách státní sociální podpory a hmotné nouze. Doporučili jsme odbornou pomoc jak pro ni, tak pro syna, který tuto situaci nesl nejhůře ze všech dětí. Se synem začala navštěvovat terapie. Podporu jsme poskytli také v rámci potravinové pomoci. Abychom syna potěšili, rozhodli jsme se požádat Nadaci Patron dětí o proplacení školy v přírodě. Maminka by si takovou částku aktuálně nemohla dovolit. Žádost byla schválena a chlapec se může těšit na čas strávený s kamarády. Aktuálně je situace stabilizovaná obzvlášť díky uživatelce. K celé situace se postavila čelem a velmi aktivně ji řeší. V budoucnu máme naplánováno požádat Nadaci Patron dětí o…

Čtěte více

Sociální centrum – Odborné sociální poradenství Již od začátku letošního roku 2023 se na naši službu Sociální centrum – Odborné sociální poradenství opět obrací spousta lidí, kteří řeší svou nepříznivou situaci, jak tomu bylo v rocích předešlých. My jsme rádi, že tu pro Vás jsme a můžeme Vám pomoci. Zde uvedeme příběh pana Adama, který se v nepříznivé situaci ocitl a neváhal nás kontaktovat, sjednat si schůzku u nás v kanceláři a svou nepříznivou situaci s námi řešit. 😊 Příběh pana Adama Pan Adam byl celou situaci nejprve řešit s orgánem sociálně – právní ochrany dětí, dále jen OSPOD. Tam byla panu Adamovi doporučena ve spolupráci naše služba Sociální centrum – odborné sociální poradenství, která se nachází v ulici Kpt. Jaroše 593, v Kadani. Pan Adam nás kontaktoval a sjednal si s námi schůzku u nás v kanceláři. Když se pan Adam na domluvenou schůzku dostavil, sdělil nám, že je to již tři týdny, co neviděl svého syna, jelikož…

Čtěte více

V době od 21. 11. do 4. 12. proběhl 12. ročník Sbírky Krabic od bot. Naše organizace byla jak sběrným místem, tak distribuovala dárky dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Našim cílem bylo vybrat 170 krabic, což se nám také podařilo. I když nebyl letos počet vybraných krabic tak velký, jako předchozí roky, jsme moc rádi, že jsme mohli tolika dětem udělat radost.Mezi dárky bylo několik určených pro maminky, babičky, tatínky či dědečky, které dospělé velmi potěšily.Chtěli bychom tímto poděkovat Všem dárcům, kteří se zapojili do letošní sbírky.Děkujeme, že pomáháte s námi!Přejeme Všem krásný nový rok.

10/59