Jarmark Charita Kadaň, Tilia. z.s.

Jarmark Charita Kadaň, Tilia. z.s.

V rámci dlouhodobé spolupráce s Charitou v Kadani, jsme se zúčastnili charitativní akce Jarmark pro rodiny s dětmi. Návštěvníci si mohli podle svých potřeb vybrat ze sortimentu oblečení pro dospělé, oblečení pro děti, potřeby do domácnosti a také hračky pro děti.

Pracovníci Charity v Kadani připravili propagační letáky, které jsme po vzájemné domluvě distribuovali prostřednictvím facebooku.

Jarmarku se zúčastnilo desítky návštěvníků z Kadaně a blízkého okolí.

Další skupinou lidí, kteří Jarmark navštívili byli i lidé bez přístřeší, kterým se dostalo pomoci v rámci teplého oblečení.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří Charitu v Kadani podporují, také p. J. Palečkovi za spolupráci a dalším dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.