Nadační fond Albert – projekt Hravě do školy i prázdniny

Nadační fond Albert – projekt Hravě do školy i prázdniny

V roce 2021 jsme realizovali projekt Hravě do školy i na prázdniny, který byl podpořen Nadačním fondem Albert dětem 2021. Podstatou projektu je realizace pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v lokalitě Hradec u Kadaně.

Realizace projektové aktivity byla plánována od 1.1. do 31.12.2021. S ohledem na vývoj pandemické situace spojené s Covid-19 nebylo možné aktivitu realizovat v období 1.1. – 30.4.2021. Nicméně v této době probíhala její příprava (plán, propagace, oslovení rodin ke spolupráci).  Samotná aktivita byla zahájena v druhé polovině května „ochutnávkou“ jednotlivých činností. Volnočasová aktivita byla rozdělena dle věku na 2 skupiny (od 3 do 6 let ; od 6 do 15 let). V letních měsících byly realizovány 2 týdny celodenních aktivit – tzv. aktivní týdny pro děti. Ve zbývajících měsících roku 2021 aktivity probíhaly ve skupinách dle plánu – konaly se 2x v týdnu: v úterý pro děti od 3 do 6 let, ve středu pro děti od 6 do 15 let. Každé setkání bylo v délce 2 hodin. Každý měsíc se pracovnice projektu věnovaly s dětmi jednomu tématu – např. agrese, šikana, kyberšikana, násilí, záškoláctví, drogy; přičemž každé téma bylo přiblíženou hravou formou. Většinou se jednalo o diskuzi s dětmi na dané téma, práci s připravenými materiály, nějakou výtvarnou práci či tvoření. Oblíbenou součástí byla i příprava svačinek, které byly v programu vždy 1x za měsíc a byly připravovány v rámci zásady efektivního hospodaření se surovinami i s financemi (základy finanční gramotnosti).

Na počátku projektu jsme předpokládali zapojení celkem 5 dětí ve věku od 3 do 6 let a celkem 10 dětí ve věku od 6 do 15 let. Ve vybrané lokalitě mělo o volnočasové aktivity nakonec zájem větší počet dětí než jsme předpokládali – celkem se zapojilo do aktivit 28 dětí, z toho 9 ve věku do 6let a 19 dětí ve věku od 6 do 15 let. Uvedených 28 dětí je z 15 rodin z Hradce u Kadaně, obec Rokle.

Na každý měsíc byl vytvořen leták s přehledným programem – dní konání aktivit a tématy. Leták byl pracovnicemi roznesen do rodin zapojených dětí. Návštěvnost aktivit byla zaznamenávána do Záznamů docházky, kde je vidět návštěvnost jednotlivých dní / aktivit.

Vzhledem k podané změně projektu budou aktivity pokračovat ještě do konce února 2022.

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert.