Poděkování

Poděkování

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří naši organizaci TILIA Kadaň, z.s. darovali potraviny v rámci akce jarního kola potravinové sbírky, která se konala dne 22.4.2023.

Celková váha vybraných potravin byla 313 Kg a hygienických potřeb 24 Kg.

Moc si Vážíme toho, že jste sbírku podpořili. Potraviny, které jste nám darovali, bude naše organizace postupně darovat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v této nelehké době.

Děkujeme Vám, TILIA Kadaň, z.s. 🫶