Potravinová sbírka

Potravinová sbírka

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří naší organizaci TILIA Kadaň, z.s. darovali potraviny v rámci akce Sbírka potravin, která se konala dne 12.11.2022 v prodejně Lidl v Kadani. Celková váha vybraných potravin i s hygienickými potřebami je 355,73 Kg. ✅👏🏻Moc si Vážíme toho, že jste sbírku podpořili, obzvláště v této nelehké době. Potraviny, které jste darovali bude naše organizace poskytovat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci např. matkám samoživitelkám, rodinám či jednotlivcům (mužům i ženám), seniorům, lidem bez přístřeší a všem, kterým taková podpora pomůže v jejich těžké finanční situaci. Děkujeme Vám 🙏🫶