Příběh paní Alžběty

Příběh paní Alžběty

Sociální centrum – odborné sociální poradenství

Nyní se na naši službu Sociální centrum – Odborné sociální poradenství obrací ženy, které řeší svou nepříznivou situaci, týkající se sterilizace, která se u žen v rozporu s právem prováděla v období od 1.7.1966 do 31.3.2012.  I v této Vaší nepříznivé situaci Vám můžeme pomoci.

Zde uvedeme příběh paní Alžběty, která se v nepříznivé situaci ocitla a neváhala nás kontaktovat, sjednat si schůzku u nás v kanceláři a svou nepříznivou situaci s námi řešit.

Příběh paní Alžběty

Paní Alžbětě byla provedena v roce 1998 sterilizace v rozporu s právem a dozvěděla se, že od ledna 2022 je možnost vyplacení odškodného, ve formě jednorázové částky ve výši 300.000Kč u Ministerstva zdravotnictví. Paní Alžbětě byla naše služba doporučena její kamarádkou, která si žádost již podávala. Objednala se tedy u nás v Sociálním centru – odborné sociální poradenství, které se nachází v ulici Kpt. Jaroše 593, v Kadani.

Paní Alžběta nás kontaktovala a sjednala si s námi schůzku u nás v kanceláři. Když se paní Alžběta na domluvenou schůzku dostavila, sdělila nám, že v roce 1998 podstoupila v den porodu své dcery sterilizaci. Sdělila, že ve své zdravotní dokumentaci má souhlas s provedením sterilizace, ale uvedla, že jí nebylo před zákrokem řádně vysvětleno, co to znamená a že tento zásah do jejího těla je trvalý. Uvedla, že do budoucna plánovali s manželem ještě další děti a dodnes se s tím ani jeden z nich nesmířili. Paní Alžběta uvedla, že ví o možnosti odškodného z Ministerstva zdravotnictví a chtěla by pomoci se sepsáním žádosti na podání odškodného. Společně jsme se shodly, že paní Alžbětě můžeme pomoci se sepsáním této žádosti.

Požadovanou žádost z Ministerstva zdravotnictví jsme společně s paní Alžbětou sepsaly. K sepsání žádosti bylo potřeba, aby nám paní Alžběta předložila svou zdravotní dokumentaci, těhotenskou průkazku a dokumenty ohledně povolení ke sterilizaci.

Pro paní Alžbětu bylo sepisování této žádosti velmi citlivé a emočně náročné. Paní Alžběta si sepsanou žádost odešle doporučeně poštou na Ministerstvo zdravotnictví do Prahy.

Paní Alžběta nám děkovala za pomoc a sdělila, že byla s naší službou spokojená. Věříme, že jsme paní Alžbětě pomohly v její nepříznivé situaci, a kdyby od nás v budoucnu potřebovala pomoc, bude nás telefonicky kontaktovat.

Pokud i Vy se nacházíte v nějaké tíživé životní situaci, kontaktujte nás telefonicky 733 748 030 nebo 608 517 065, na e-mailu osp@tiliakadan.cz nebo nás osobně navštivte u nás v kanceláři na adrese: Kpt. Jaroše 593, Kadaň.

Fb: Sociální centrum – Odborné sociální poradenství Kadaň

web: www.tiliakadan.cz