Příběh paní Marty

Příběh paní Marty

Vážení, Jsme rádi že využíváte naši službu Sociální centrum – odborné sociální poradenství, TILIA Kadaň, z.s. I v tomto roce 2022 naši službu navštěvujete v hojném počet uživatelů z Kadaně, Klášterce nad Ohří a jiných přilehlých obcí či jiných měst. Jsme velice rádi, že se na nás obrací stále víc nových zájemci o službu, ale že se i vrací k nám ti, kterým jsme již v minulosti pomohly. Děkujeme Vám, že naši službu doporučujete svým známým, přátelům, rodinám atp… Nyní u nás ve službě Sociální centru – odborné sociální poradenství Vám často poskytujeme pomoc v oblasti sepsání návrhu na výkon rozhodnutí z důvodu, že matka nepůjčuje své dítě otci a tím nedodržuje rozsudek Okresního soudu. S touto nepříznivou sociální situací jsme pomohly paní Martě.

Příběh paní Marty

Paní Marta k nám byla doporučena OSPODem v Kadani. Paní Marta nás telefonicky kontaktovala a společně jsme si dohodly termín naší schůzky. Poté co k nám paní Marta na schůzku dorazila, sdělila nám, že její syn má dceru a s matkou jeho dcery se rozešel. Rozsudkem Okresního soudu bylo dítě svěřeno do péče matky. Paní Marta nám řekla, že nyní matka její vnučky rozsudek nedodržuje, otci dítě nechce půjčit a ani jí, jakožto babičce. Matka si vymýšlí, že je dítě nemocné, nebo že, jede pryč atp… a takto to trvá už delší dobu. Paní Marta nám, sdělila, že o svou vnučku má zájem, chce si ji půjčovat, a i její syn chce trávit čas se svou dcerou. Paní Marta celou situaci šla řešit i společně se svým synem na OSPOD v Kadani. Jelikož má naše organizace TILIA Kadaň, z.s. navázanou velmi dobrou spolupráci s OSPODem, pracovnice paní Martě doporučila naši službu Sociální centrum – odborné sociální poradenství, s tím, že pomůžeme paní Martě sepsat návrh na výkon rozhodnutí z důvodu, že matka nedodržuje rozsudek Okresního soudu a dítě nechce otci ani babičce půjčovat. Paní Martě jsme návrh samozřejmě pomohly sepsat, a to u nás v kanceláři na adrese Kpt. Jaroše 593, Kadaň. K tomuto návrhu bylo zapotřebí, aby nám paní Marta doložila rozsudek Okresního soudu, kterým dítě bylo svěřeno matce do péče, dále rodné listy dítěte, svůj a syna. Dále bylo zapotřebí vědět přesné datum dnů, kdy dítě otec měl mít a matka mu dítě nepůjčila. Toto všechno nám paní Marta doložila a společně jsme návrh sepsaly. Paní Marta nám po sepsání návrhu poděkovala, že jsme jí pomohly a také nám sdělila, že je moc ráda, že je naše služba bezplatná, jelikož si zjišťovala, že u právníka, by jí takový návrh vyšel na spoustu peněz.