projekt Pomoc na kolech

projekt Pomoc na kolech

Účelem projektu „Pomoc na kolech„, podpořeného v rámci grantového řízení Neziskovky 2020 od Nadace ČEZ, byl rozvoj sociálních služeb organizace, a to zejména sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Ta působí kromě města Kadaň i v malých obcích v okolí Kadaně a Klášterce nad Ohří (Radonice, Maštov, Vilémov, Petlery, Rokle…); a také zejména ve vyloučené lokalitě Hradec u Kadaně. Hlavní podstatou práce je terénní práce přímo v rodinách, nicméně organizace neměla na počátku roku žádný služební automobil, který by zajistil časově efektivnější přesun z jednoho místa na druhé. Pracovnice tak byly odkázány na veřejnou dopravu.
Díky projektu jsme pořídili do organizace ojetý osobní automobil, který přispěl zejména k větší flexibilitě i efektivitě služby; naše pracovnice se mohou nyní věnovat většímu počtu rodin.

Děkujeme za podporu!