Sociální centrum – odborné sociální poradenství

Sociální centrum – odborné sociální poradenství

V naší službě Sociální centrum – odborné sociální poradenství jsme pomohly paní Věře s její velmi těžkou nepříznivou situací.

Příběh paní Věry

Paní Věře byla naše služba doporučena OSPODem (Orgán sociálně-právní ochrany dětí – MěÚ Šuplík) v Kadani. Paní Věra nás telefonicky kontaktovala a společně jsme si domluvily schůzku. Poté k nám paní Věra na domluvenou schůzku přišla a sdělila nám, že má u sebe v domácnosti nezl. vnučku, kterou matka zanechala jednoho dne u sousedky, kde si vnučku paní Věra musela vyzvednout. Sdělila nám, že matka její vnučky musela náhle být odvezena do nemocnice v Kadani, kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Paní Věra nám sdělila, že zdravotní stav matky její vnučky, je velmi vážný, a to tak, že matka upadla do umělého spánku, kdy ji pak převezli do nemocnice v Ústí nad Labem, kde je doposud a její zdravotní stav se nijak nelepší. Lékaři sdělili paní Věře, že velkou naději na zotavení matce nedávají a že pokud se zotaví, tak stejně nebude schopna se o její dceru starat jako dříve, jelikož její zdravotní stav i tak nadále bude vážný. Paní Věra je z celé situace velmi zoufalá, o vnučku se starat chce, ale momentálně je to pro ni velmi složité a komplikované, jelikož není zákonný zástupce, tudíž nemůže v různých úkonech ohledně její vnučky jednat. Paní Věra nám také sdělila, že otcem její vnučky je její syn, který se ale o svou dceru nijak nezajímá, má svou rodinu s jeho další partnerkou, se kterou žijí ve společné domácnosti a svou dceru nenavštěvuje ani si ji k sobě nebere. Dále nám sdělila, že vnučka byla Okresním soudem svěřena do péče matky a otci nebyl určen styk s jeho dcerou, jelikož o to neměl zájem. Syn paní Věře dal dokument, na který sám vlastnoručně napsal, že se o svou dceru nemůže starat, a že souhlasí s tím, aby jeho dcera byla svěřena do péče jeho matky/babičky. Paní Věra nám předložila potvrzení od otce, zdravotní zprávu z nemocnice o hospitalizaci matky a rodný list její vnučky. Paní Věra nás požádala o pomoc sepsat návrh k Okresnímu soudu, aby jí byla její vnučka svěřena do péče, jelikož dál nemůže čekat a nechce, aby její vnučka byla umístěna do Dětského domova.

Paní Věře jsem samozřejmě pomohly návrh k Okresnímu soudu sepsat, ale také jsme jí doporučili, že by bylo v této situaci vhodné napsat tzv. přípis/žádost o urychlení jednání u soudu, s čímž paní Věra souhlasila. Paní Věra nám sdělila, že si návrh společně s žádostí odveze osobně k Okresnímu soudu do Chomutova.

Paní Věra nám děkovala za pomoc, a sdělila, že byla s pracovnicí i se službou velmi spokojená. Paní Věře bylo popřáno, aby jí to u soudu dobře dopadlo a že kdyby potřebovala, ještě s něčím pomoci, tak že se může na nás opět obrátit. Paní Věra nám při odchodu sdělila, že nás telefonicky kontaktuje o tom, jak to celé u soudu dopadlo a zda má svou vnučku v péči.

Pokud i Vy se nacházíte v nějaké tíživé, nepříznivé situaci, kontaktujte nás na tel: 733 748 030, 608 517 065 nebo nás osobně navštivte u nás v kanceláři na adrese: Kpt. Jaroše 593, Kadaň. Rádi Vám poskytneme poradenství k Vaší nepříznivé situaci.

vedoucí Sociálního centra – OSP

Denisa Mikeová