Srpen v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi

Srpen v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v Kadani a okolí pomáhá zejména rodinám v nepříznivé sociální situaci.

Měsíc srpen bývá náročný pro všechny rodiče, kteří se svými děti připravují na začátek nového školního roku. Několika rodičům, vzhledem k nejasnostem a omezením spojených s pandemií kolem Covidu, unikl zápis dětí do školky či školy. Společně s rodiči se ale nakonec podařilo všechny děti přihlásit, a to hlavně díky skvělé součinnosti mateřských a základní škol v Kadani a Klášterci nad Ohří, kterým bychom tímto chtěli poděkovat za spolupráci.

Úspěšný start do nového školního roku je ale také spojen se zajištěním potřebných školních pomůcek. Pro řadu rodičů je to nepřekonatelná bariéra. V tomto případě patří velké díky za spolupráci Charitě Kadaň, která pro děti prvních tříd připravila krásné balíčky, které jim na pár měsíců určitě vystačí.

Úspěšná příprava na start dětí v novém školním roce nás velice těší a doufáme, že poslouží jako motivace pro další osoby v nepříznivé životní situaci. Pokud máte problémy se zápisem do školy či s řešením jakékoli jiné náročné situace, obraťte se na naši bezplatnou službu, a to nejlépe prostřednictvím telefonu či e-mailu. Rádi Vám pomůžeme:

Sociální centrum – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Kadani
sas@poradnakadan.cz
+420 734 453 684

Sociální centrum – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Klášterci nad Ohří
sas@poradnakadan.cz
+420 730 511 145