Vyhlášení finalistů a vítěze soutěže o logo organizace

Vyhlášení finalistů a vítěze soutěže o logo organizace

Dne 5.dubna 2022 se od 16 hodin v kulturním zařízení Orfeum v Kadani uskutečnilo vyhlášení výsledků soutěže o logo, která probíhala v době od 10.1. do 28.2.2022.

Za celou dobu bylo odevzdáno celkem 109 výtvarných prací o velikosti A4. Ze všech prací nejprve vybrali zaměstnanci Tilie celkem 24, které putovaly do druhého kola hodnocení – hodnocení odbornou porotou. Členy odborné poroty byli, Mgr. Petr Liebscher, Mgr. Jan Losenický, Mgr. Tomáš Mědílek, MgA. Štěpán Bílek a za organizaci Bc. Miroslava Chrzová, DiS. Porota vybrala 10 finalistů a zároveň vítěze celé soutěže.

Mezi finalisty byl jen 1 chlapec a zbývajících 9 byly dívky Dlouho jsme přemýšleli, v jakém pořadí budeme finalisty vyhlašovat a nakonec bylo dohodnuto, že finalisté jsou seřazeni podle soutěžních čísel příspěvků, které do soutěže odevzdali. Finalisté byli vyhlášeni v následujícím pořadí: Ema Liebscherová ze Základní umělecké školy v Kadani, Laura Holubová, žákyně 7B Základní školy Rudolfa Koblice v Kadani;Šárka Koritinová, žákyně 9A Základní školy Rudolfa Koblice v Kadani;Štěpán Veselý, žák 9AZákladní školy Rudolfa Koblice v Kadani;Karolína Dobozsová z 8B a Eliška Šteiglová z 8A Základní školy Chomutovská v Kadani; Laura Berkyová, žákyně z 9A1.Základní školy v Kadani; Adéla Kolomijcová ze 7C a Michaela Slámová z 8B, které navštěvují Základní školu Na Podlesí v Kadani.Vítězný návrhzpracovala Tereza Šimonová ze 7B ZŠ Rudolfa Koblice.

Všichni finalisté obdrželi z rukou našich porotců gratulaci a drobné dárkové předměty, které do soutěže věnovalo Město Kadaň – Informační centrum v Kadani. Vítězka soutěže obdržela hlavní cenu, kterou do soutěže věnovala firma Comfor – David Beneš, a to konkrétně mobilní telefon značky XiaomiRedmiNote 11.

Nyní bude vítězný návrh ve spolupráci s Mgr. Petrem Liebscherem zpracován do grafické podoby tak, aby bylo možné jej poté už používat.

Pověstnou tečkou za celou soutěží bude výstava všech 109 doručených prací, kterou si mohou všichni zájemci prohlédnout ve dnech 6. 5. 2022 – 26. 6. 2022 v Galerii pod širým nebem na Studentském náměstí v Kadani. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 6.5.2022 v 16 hodin na již zmiňovaném Studentském náměstí.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem soutěžím, zástupcům škol, odborné porotě, partnerům a všem ostatním, kteří se na přípravě a realizaci soutěže podíleli.

Více fotogragiíí zde:https://tiliakadan.cz/fotoalbum/vyhlaseni-finalistu-a-viteze-souteze-o-logo-organizace-2/