Odborné sociální poradenství

Zařízení: Sociální centrum – odborné sociální poradenství

Bezplatně Vám pomůžeme zejména:
• při vyřizování individuálních potřeb jakými jsou např. vyřízení potřebných dokladů
• s vyřízením sociálních dávek, vyplněním formulářů
• s hledáním zaměstnání; jednání na Úřadu práce
• při zpracování žádostí, sepsání podání či odvolání k soudu či jiným institucím
• při sepsání návrhů (např. návrh na rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu; návrh na vydání předběžného opatření; návrh na ustanovení opatrovníka a další)
• s vyhledáním bydlení (azylové domy, ubytovny, nájemní byty a jiné)
• se zprostředkováním kontaktu na další služby

Služby jsou poskytovány diskrétně a bezplatně.

Pro koho je služba určena:
• osoby v krizi
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
• oběti domácího násilí

Kapacita zařízení OSP:
ambulantní forma: – 2 – okamžitá kapacita

Kde nás najdete:
Kpt. Jaroše 593, 432 01 Kadaň (vchod branou pro auta do dvora, poté doprava; zvonek „Sociální centrum – OSP“)
Další informace: možnost parkování na hlavní ulici Kpt. Jaroše; přístup do služby je bezbariérový

Otevírací doba:
pondělí : 8, 00 – 16, 00 hodin
úterý: 8, 00 – 15, 00 hodin
středa: 8, 00 – 16, 00 hodin
čtvrtek: 8, 00 – 14, 00 hodin

Jak je možné se objednat:
Telefonické objednání na čísle: 733 748 030
E-mailem na adrese: osp@tiliakadan.cz
Kontaktní osoba: Denisa Mikeová, vedoucí služby

Provozovna zařízení Kpt. Jaroše 593 v Kadani:

Prostory provozovny: