Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň

Zařízení: Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň

Bezplatně Vám nabízíme zejména:
• poradenství a terapii formou práce s jednotlivci, párem či celou rodinou
• poskytnutí emocionální, sociální a praktické aktivní podpory obětem násilí, lidem žijícím ve vztazích obsahujících psychické a fyzické násilí
• předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství : pomoc při rozhodování formou předkládání různých alternativ řešení problémů (výběr konkrétní varianty řešení je vždy na uživateli)
• pomoc a podporu lidem, kteří se potýkají s řešením nejrůznějších trápení, ocitli se v nepříznivé životní situaci (například rozvod, úmrtí v rodině, vztahové problémy, nezaměstnanost)
• základní sociálně právní poradenství
• spolupráci s jinými organizacemi v rámci sítě sociálních služeb, zdravotnictví a školství, zejména na úseku sociálně právní ochrany dětí
• zprostředkováním kontaktu na další služby
 
Služby jsou poskytovány diskrétně a bezplatně.

Pro koho je služba určena:

• rodiny s dětmi

• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

• oběti domácího násilí

• osoby v krizi

Kde nás najdete:
Mírové náměstí 120, 43201 Kadaň – 2. patro (vchod vedle zlatnictví; zvonek „Poradny“)
Další informace: možnost placeného parkování na náměstí; objekt není bezbariérový

Otevírací doba:
pondělí :..12, 00 – 16, 00 hodin
úterý:……..9, 00 – 14, 00 hodin
středa:…..15, 00 – 19, 00 hodin
čtvrtek:…….9, 00 – 14, 00 hodin
pátek:…….15, 00 – 19, 00 hodin

Jak je možné se objednat:
Telefonické objednání na čísle 731 963 930
E-mailem na adrese poradna.kadan@seznam.cz
Kontaktní osoba: Bc. Miroslava Chrzová, DiS., vedoucí poradny