Bertík pomáhá

Bertík pomáhá

Projekt TILIAE RAMUN – ratolest lípy, klub preventivních volnočasových aktivit a doučování

Anotace: Projekt, v souladu s činností organizace, je zaměřen, plánován v rámci realizace dvou aktivit. Jedna z nich je doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a druhá aktivita je ucelený preventivní program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů a to hravou formou.
Projekt je určen dětem a mladistvým od 6 do 18 let, které žijí v rodinách sociálně znevýhodněných, kde existuje reálné ohrožení dětí sociálně patologickými jevy.
Aktivity budou probíhat v Klášterci nad Ohří a v Kadani. Účastnit se jich budou i děti z Hradce u Kadaně.
Projekt má podpořit zdravý vývoj a podporu ve vzdělávání u dětí, které žijí v rodinách se složitou ekonomickou a sociální situací.
Naše organizace TILIA Kadaň, z.s. provozuje registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, spolupracuje tedy s rodinami, které se s potížemi potýkají. Projekt umožní věnovat se komplexně rodinám i v aktivitách, které nelze vykonávat v rámci
registrované sociální služby. Cílem projektu je pravidelnými preventivními aktivitami podpořit smysluplné trávení volného času dětí a mladistvých s podporou, oceněním a i tím přispět ke snížení rizik v životě dětí, které jsou sociálně znevýhodněné. Cílem projektu je v podpoře dětí doučováním zvýšit jejich šanci uspět, ukončit základní školu a pokračovat v dalším vzdělávání.