Projekt od Nadace Výboru dobré vůle Olgy Havlové

Projekt od Nadace Výboru dobré vůle Olgy Havlové

Tlumočníci pro terapeutickou podporu, sociální poradenství uprchlíkům z Ukrajiny

V rámci projektu realizujeme od května 2022 pomoc v rámci rodinného a individuálního poradenství, terapie  matkám a dětem při zpracovávání traumatických událostí spojených s nuceným odchodem z domova, z Ukrajiny. Dále nabízíme pomoc s adaptací v novém prostředí formou sociální práce v oblasti zaměstnání, volného času, atp.  Aby překážkou nebyla jazyková bariéra, mohou pomoci tlumočníci.