Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Zařízení: Sociální centrum – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují rodinám zejména:
• pomoc a poradenství rodinám s dětmi v nepříznivé situaci – např. v oblasti bydlení (najít a udržet si bydlení; udržování domácnosti), financí (zvládnout hospodaření s penězi a péčí o domácnost; neupadnout do dluhů), zaměstnání (hledání a udržení práce)
• možnost vyřídit si záležitosti na úřadech či jiných institucích (například škola, lékař), s možným doprovodem na jednání
• pomoc zvládnout obtížné situace při výchově dětí (podpora rodičovských kompetencí); organizace času pro skloubení domácích prací s péčí o dítě
• podporu a pomoc při vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí do školy, přípravu dětí do školy a smysluplného využití volného času,
• zprostředkování služeb či aktivit, které jsou místně dostupné

Služby jsou poskytovány diskrétně a bezplatně.

Pro koho je služba určena:
• rodiny s dětmi

Kapacita zařízení SAS:
a) terénní forma: 3 – okamžitá kapacita, 14 – skupinová
b) ambulantní forma: – 3 – okamžitá kapacita, 12 – skupinová

Kde nás najdete:

Adresa kadaňské provozovny: Jana Švermy 5, 43201 Kadaň – přízemí
(vchod vedle objektu Informačního centra; zvonek „Sociální centrum“)
Další informace: možnost placeného parkování na náměstí; objekt není bezbariérový

Dostupnost poskytované služby:
Terénní forma služby
(podpora a pomoc v místě bydliště rodiny; asistenci či doprovod při vyřizování záležitostí rodiny) :

pondělí:               9,00 až 15,00 hodin

úterý:                  8,00 až 15,00 hodin

středa:                8,00 až 15,00 hodin

čtvrtek:                8,00 až 14,00 hodin

pátek:                  8,00 až 15,00 hodin


Ambulantní forma služby
(podpora a pomoc v kanceláři) :
pondělí : 8,00 – 9,00; čtvrtek : 14, 00 – 15, 00 hodin

Adresa klášterecké provozovny: Chomutovská 206, 43151 Klášterec nad Ohří – 1. patro
(levý vchod objektu; poté po schodech nahoru, kancelář ihned za spojovacími dveřmi)
Další informace: možnost parkování u objektu; objekt není bezbariérový

Dostupnost poskytované služby:
Terénní forma služby
(podpora a pomoc v místě bydliště rodiny; asistenci či doprovod při vyřizování záležitostí rodiny) :

pondělí:               9,00 až 15,00 hodin

úterý:                  8,00 až 15,00 hodin

středa:                8,00 až 15,00 hodin

čtvrtek:                8,00 až 14,00 hodin

pátek:                  8,00 až 15,00 hodin


Ambulantní forma služby
(podpora a pomoc v kanceláři) :
pondělí : 8,00 – 9,00; pátek : 14, 00 – 15, 00 hodin

Jak je možné se objednat:
Telefonické objednání na čísle: 734 453 684 (Kadaň); 730 511 145 (Klášterec)
E-mailem na adrese: sas@tiliakadan.cz
Kontaktní osoba: Bc. Kristýna Fuksová, vedoucí sociální pracovník služby SAS; tel. 704 515 374

Prostory provozovny Jana Švermy 5 v Kadani:

Prostory provozovny Chomutovská 206 v Klášterci nad Ohří:

Prostory zázemí pracovníků v Hradci u Kadaně: