NABÍDKA potravinové a materiální pomoci pro ukrajinské uprchlíky

NABÍDKA potravinové a materiální pomoci pro ukrajinské uprchlíky

Naše organizace se připojila se svou „pomocnou rukou“ k pomoci, která je aktuálně nabízena v rámci projevu solidarity s ukrajinskými uprchlíky, kteří přicházejí do Kadaně a jejího okolí.

Všem, kteří budou potřebovat pomoci, můžeme nabídnout pomoc z Potravinové banky Džbánsko, a to formou darování potravin či hygieny. Dále můžeme poskytnout materiální pomoc ve formě oblečení pro děti do 6 let věku.

Z naší práce v terénu víme, že válečný konflikt na Ukrajině se dotýká i rodina a lidí zde. V případě potřeby je například v provozu Linka bezpečí, kde je možné pohovořit s odborníky o obavách z války. Leták přikládáme.

#standwithukraine