Výtvarná soutěž o logo organizace TILIA Kadaň, z. s.

Výtvarná soutěž o logo organizace TILIA Kadaň, z. s.

Již na podzim roku 2021 bylo rozhodnuto, že organizace Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s. změní od 1.ledna 2022 svůj název na TILIA Kadaň, z. s. Spolu s touto plánovanou změnou se zrodila i myšlenka na vytvoření loga organizace. Myšlenka dostala konkrétní obrysy a 10. ledna 2022 byla vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky starší 12let ze základních škol a základní umělecké školy v Kadani. Všechny školy byly dopředu seznámeny s propozicemi soutěže a také se měly možnost v předvánočním období zúčastnit odborné přednášky na téma tvorby loga. Ta byla realizována ve spolupráci s Mgr. Petrem Liebscherem, vedoucím Městského muzea v Kadani a zároveň grafikem, který měl možnost podílet se na přípravě tvorby loga pro město Kadaň.

Výtvarná soutěž, kde žáci mohli podle své fantazie ztvárnit logo organizace, trvala do 28.2.2022. Za celou dobu bylo odevzdáno celkem 109 výtvarných prací o velikosti A4. Z tak velkého počtu obrázků jsme měli velkou radost a všem soutěžícím děkujeme!

Ze všech prací vybrali zaměstnanci Tilie celkem 24, které putovaly do druhého kola hodnocení – hodnocení odbornou porotou. Členy odborné poroty byli MgA. Štěpán Bílek, Mgr. Petr Liebscher, Mgr. Jan Losenický, Mgr. Tomáš Mědílek a za organizaci Bc. Miroslava Chrzová, DiS. Porota dne 7.3.2022 vybrala 10 finalistů a zároveň vítěze celé soutěže.

Nyní bude vítězný návrh zpracován do grafické podoby tak, aby bylo možné jej poté už používat.

Co nás ještě čeká, je vyhlášení výsledků celé soutěže, které se uskuteční 5.dubna 2022 od 16 hodin v kulturním zařízení Orfeum v Kadani. Výherce soutěže dostane mobilní telefon, který do soutěže věnovala firma Comfor – David Beneš; všech 10 finalistů obdrží drobné dárkové předměty, které do soutěže věnovalo Město Kadaň. Dárcům tímto děkujeme!

Pověstnou tečkou za celou soutěží bude výstava všech doručených prací, kterou si mohou všichni zájemci prohlédnout ve dnech 6. 5. 2022 – 26. 6. 2022 v Galerii pod širým nebem na Studentském náměstí v Kadani. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 6.5.2022 v 16 hodin na již zmiňovaném Studentském náměstí. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem soutěžím, zástupcům škol, odborné porotě a všem ostatním, kteří se na přípravě a realizaci soutěže podíleli.

Fotografie z průběhu soutěže: