Národní potravinová sbírka 2021 v Kadani

Národní potravinová sbírka 2021 v Kadani

V sobotu 24.dubna a v neděli 25.dubna 2021 proběhl další ročník Národní potravinové sbírky ve vybraných prodejnách v celé České republice. V Kadani byly do tohoto charitativního projektu zapojeny vybrané prodejny, naše zaměstnance i dobrovolníky bylo možné potkat v prodejně Lidl. Zde mohl každý občan nakoupit a potom u pokladen následně darovat do připravených označených nákupních košíků zejména trvanlivé potraviny a drogistické zboží. Cílem celé akce bylo projevit lidem solidaritu s těmi, kterým nezbývá dost prostředků právě na základní potraviny či drogistické zboží. V Lidlu se darovalo především rodinám v nouzi a matkám samoživitelkám, kde mezi nejčastěji darované potraviny patřily masové konzervy, těstoviny, rýže, instantní polévky, sterilizovaná zelenina či dětské výživy a další potraviny určené pro malé děti. Velmi potřebné je drogistické zboží a zde jasně vedly prostředky osobní hygieny. Celkem se v kadaňském Lidlu pro naši organizaci vybralo 411,09 Kg potravin a 16,68 Kg drogerie.

Darováním pomáhají dárci především lidem ve svém okolí, jelikož získané potraviny zůstávají organizacím, které se potravinové sbírky zúčastnily a jsou zároveň partnery a odběrateli potravinové pomoci jedné ze 14 potravinových bank v ČR. Naše organizace spolupracuje s Potravinovou bankou Džbánsko, z.s., jejíž prostřednictvím nám bylo umožněno se do celonárodní sbírky zapojit a získat tak potraviny, které budou postupně rozdělovány prostřednictvím naší sociálně aktivizační služby potřebným rodinám s dětmi, odborného sociálního poradenství či matkám samoživitelkám.

Poděkování za účast v potravinové sbírce patří nejen všem dárcům, ale i všem dobrovolníkům i zaměstnancům organizace Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s. a vstřícnému personálu Lidl Kadaň.