Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi aktuálně

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi aktuálně

Pracovnice zařízení Sociální centrum – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi aktivně spolupracují s rodinami v tíživé životní situaci. Nejčastěji se spolu s rodinami zaměřují na hledání nového bydlení, práce či podporu při distanční výuce z důvodu aktuální situace Covid-19. V uplynulých měsících, byla podpora při distanční výuce zejména v rodinách, kde se děti nemají možnost připojit se na online výuku (nemají elektroniku, rodiče se v online prostoru nezvládají pohybovat apod.). V rodinách byla snaha zadaným úkolům společně porozumět, pomoci s online vyplněním úkolů prostřednictvím služebního počítače.

Se situací Covid-19 souvisí i možnost pohovořit si s pracovnicemi o aktuálních opatřeních. Od potravinové banky jsme také dostali zásobu roušek, respirátorů a antibakteriálních gelů, které dále distribuujeme potřebným rodinám.

Naše služba se také aktivně zapojila do Sčítání lidu 2021. V době od 27.března do 11.května 2021 jsme nabízeli pomoc s online formou sčítání a to nejen našim klientům, ale i široké veřejnosti. Tuto pomoc využilo zhruba 30 rodin.

Od ledna 2021 pomohla služba již 16 rodinám, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Nyní aktivně spolupracuje s 26 rodinami v terénu.