Příběh pana Adama

Příběh pana Adama

Sociální centrum – Odborné sociální poradenství

Již od začátku letošního roku 2023 se na naši službu Sociální centrum – Odborné sociální poradenství opět obrací spousta lidí, kteří řeší svou nepříznivou situaci, jak tomu bylo v rocích předešlých. My jsme rádi, že tu pro Vás jsme a můžeme Vám pomoci.

Zde uvedeme příběh pana Adama, který se v nepříznivé situaci ocitl a neváhal nás kontaktovat, sjednat si schůzku u nás v kanceláři a svou nepříznivou situaci s námi řešit. 😊

Příběh pana Adama

Pan Adam byl celou situaci nejprve řešit s orgánem sociálně – právní ochrany dětí, dále jen OSPOD. Tam byla panu Adamovi doporučena ve spolupráci naše služba Sociální centrum – odborné sociální poradenství, která se nachází v ulici Kpt. Jaroše 593, v Kadani.

Pan Adam nás kontaktoval a sjednal si s námi schůzku u nás v kanceláři. Když se pan Adam na domluvenou schůzku dostavil, sdělil nám, že je to již tři týdny, co neviděl svého syna, jelikož matka dítěte mu neumožňuje kontakt s jejich synem. Pan Adam, jakožto otec dítěte má právo na styk se svým synem, a proto se rozhodl řešit celou situaci soudní cestou. Když nám pan Adam celou svou situaci ohledně jeho syna podrobněji vylíčil, společně jsme se shodli na tom, že pan Adam od nás potřebuje pomoc sepsat návrh k Okresnímu soudu na úpravu péče a výživy na jeho nezletilého syna.

Požadovaný návrh jsme společně s panem Adamem sepsali. K sepsání návrhu bylo potřeba, aby nám pan Adam předložil rodný list jeho syna, jelikož kopie rodného listu je přílohou návrhu k soudu. Pan Adam měl také protokol z OSPODu, kde svou situaci řešil, tak jsem protokol, také přiložili k návrhu.

Pan Adam si sepsaný návrh k soudu odešle doporučeně poštou nebo si osobně dojde na podatelnu k Okresnímu soudu, kde si svůj návrh podá.

Pan Adam nám děkoval za pomoc a sdělil, že byl s naší službou spokojený. Věříme, že jsme panu Adamovi pomohli v jeho nepříznivé situaci, a kdyby od nás v budoucnu potřeboval pomoc, bude nás telefonicky kontaktovat.

Pokud i Vy se nacházíte v nějaké tíživé, nepříznivé situaci, kontaktujte nás telefonicky 733 748 030, 608 517 065, na e-mailu osp@tiliakadan.cz nebo, nás osobně navštivte u nás v kanceláři na adrese: Kpt. Jaroše 593, Kadaň.

Fb: Sociální centrum – Odborné sociální poradenství Kadaň

web: www.tiliakadan.cz

vedoucí Sociálního centra – OSP

Denisa Mikeová