PŘÍBĚH PANÍ ŠÁRKY (ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ)

PŘÍBĚH PANÍ ŠÁRKY (ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ)

V rámci Sociálního centra – služby Odborné sociální poradenství jsme pomohly paní Šárce řešit její nepříznivou sociální situaci.  Paní Šárka chtěla poradit ohledně zákazu styku otce s nezl. dítětem.

Paní Šárka nám nejprve sdělila, že jí byla 11letá dcera rozsudkem Okresního soudu v Chomutově svěřena do péče a v tomto rozsudku nebyl určený styk otce s nezl. dítětem, jen určené výživné, které má otec na své nezl. dítě hradit. Paní Šárce jsme sdělili, že jí návrh můžeme pomoci sepsat, co vše je k tomu potřeba a vysvětlili jí, jak to je, když není v rozsudku určen styk otce s nezl. dítětem.

Paní Šárka nám dále řekla, že nezletilá dcera chtěla se svým otcem vídat, ale jen pod dohledem své matky. Paní Šárka své nezl. dítěte vždy doprovázela na schůzku s otcem. Do té doby, než otec nezl. dítěte matku fyzicky napadl, a to před očima dcery.

Od tohoto incidentu paní Šárka nechce svou dceru na schůzky doprovázet a ani dcera nechce za svým otcem docházet. Paní Šárka nám řekla, že od té doby má dítě psychické problémy a bojí se svého otce. S paní Šárkou jsme probrali například i možnosti psychoterapie.

Po probrání celé situace paní Šárky, jsme se dohodli na jejím cíli a na délce spolupráce. Dále jsme jí řekli, co vše obsahuje návrh na zákaz styku a co je k němu potřeba doložit. Paní Šárka tedy návrh chtěla mít sepsaný a s tím jsme jí také pomohli. Po sepsání požadovaného návrhu byla spolupráce s paní Šárkou ukončena. Paní Šárka nám poděkovala a řekla, že je s námi velmi spokojená a příjemně se jí s námi spolupracovalo.

Pokud i Vy se nacházíte v nějaké tíživé, nepříznivé situaci, kontaktujte nás na tel: 733 748 030, 608 517 065 nebo nás osobně navštivte u nás v kanceláři na adrese: Kpt. Jaroše 593, Kadaň. Rádi Vám poskytneme poradenství k Vaší nepříznivé situaci.