Příběh pomoci (Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)

Příběh pomoci (Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)

Zařízení Sociální centrum – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je tu pro všechny rodiče s dětmi, kteří právě procházejí náročnou životní situací a nevědí si s ní sami rady. Dnes bychom Vám chtěli přiblížit příběh paní Hedviky – babičky, která pečuje o své 3 vnuky.

S paní Hedvikou jsme začali spolupracovat před několika měsíci, kdy první kontakt nám zprostředkovala kolegyně z dalšího zařízení organizace – Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy.

Paní Hedvika je velmi silná žena, denně se s láskou stará o své vnuky a také o svého vážně nemocného manžela, který se dlouhodobě léčí. Sama je v invalidním důchodu, pracovat již nemůže. I když výživné na vnuky dostává, tak ve velmi malé částce a celkový příjem rodiny je takový, aby pokryl jen vše potřebné – ale není možné pořídit nic moc „navíc“.

Výchovu a základní potřeby vnuků zvládá velmi dobře. Všichni kluci docházejí pravidelně do školy, známky mají všichni výborné. I přes Covid, kdy byla nařízená distanční výuka, tak si známky udrželi. Protože neměli doma počítač, kde by plnili domácí úkoly, navštěvovali Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, aby mohli zodpovědně plnit své povinnosti. Paní Hedvice nezbývá ani na úhradu školních obědů, vaří doma. Ale skloubit vše s péči o manžela není vždy jednoduché… Také veškeré mimořádné výdaje navíc jsou problematické (např. vybavení na bruslení v rámci školní výuky). Nejvíce jí ale trápilo, že nemůže vnukům poskytnout „něco na víc“.

Jeden z vnuků, František, který trpí nadváhou, si velmi přál freestylovou koloběžku, aby lépe zapadl do kolektivu. Neměl se venku jak zabavit a ostatní kamarády nebavilo mu pořád koloběžku půjčovat. Paní Hedviku trápilo, že vnukovi nemůže splnit jeho dětský sen.

Přes Nadaci Patron pro dětí, jsme se pokusili požádat o koloběžku pro Františka v rámci aktivního trávení volného času, avšak tento dar nám byl zamítnut. Místo toho bylo nabídnuto hrazení školních obědů, které František také s radostí přijal. Může tak více času trávit se svými kamarády. Radost obou byla veliká. Jako bonus se nám podařilo získat darem od Charity v Kadani úhradu školních obědů pro zbylé vnuky na měsíc listopad 2021, o zbylé měsíce jsme požádali opět Nadaci Patron, nyní čekáme na rozhodnutí…

Nechtěly jsme se vzdát a vymýšlely jsme, jak bychom freestylovou koloběžku mohly sehnat. Oslovily jsme opět Charitu Kadaň, pana Palečka, kdy bylo dohodnuto spolufinancování právě s paní Hedvikou. Díky pomoci pana Palečka se Františkovi jeho sen splnil.

Dále se nám podařilo zajistit pro vnuky oblečení a helmy, které potřebovali do školy, kdy v rámci výuky budou bruslit na ledě.

Paní Hedvika nám pořád děkovala za, pro nás samozřejmou věc, pomoc člověku v nouzi. Taktéž patří poděkování panu Palečkovi z Charity v Kadani a Nadaci Patron pro děti. 

Příběh paní Hedviky je příkladem toho, že kdykoli se může člověk cítit bezmocně, když jde o plnění potřeb i snů dětí. Vždy je ale možnost se na někoho obrátit a požádat o pomoc. Pro řešení takové situace je tu i naše Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, která je službou bezplatnou. Můžete se na nás obrátit – a to nejlépe prostřednictvím telefonu či e-mailu. Rádi Vám pomůžeme:

Sociální centrum – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Kadani, Klášterci nad Ohří a okolních obcích.

sas@poradnakadan.cz
+420 734 453 684