Příklad dobré praxe v Odborném sociálním poradenství

Příklad dobré praxe v Odborném sociálním poradenství

V rámci Sociálního centra – služby Odborné sociální poradenství jsme pomohly paní Tamaře řešit její nepříznivou sociální situaci. Paní Tamara chtěla poradit ohledně rozvodu. Manžel jí oznámil, že se již chce rozvést, jelikož už žijí pár let odděleně a on má svůj vlastní život. Paní Tamara žije ve společné domácnosti se svým nezl. synem. Paní Tamara uvedla, že by se potřebovala zorientovat, co vše je možné a jak postupovat v rámci rozvodu manželství a také by nezletilého syna chtěla mít ve své péči.

S paní Tamarou. jsme se domluvily na jejích cílech a na délce spolupráce. Nejprve jsme paní Tamaře sdělily možnosti a rozdíly ohledně typů rozvodů, co je potřeba při sepsání návrhů doložit a kam je poslat. Dále co vše obsahuje návrh na rozvod manželství obecně. S tím že je také spojený další návrh na výživné pro nerozvedenou manželku a co vše obsahuje. Také jí bylo sděleno, co vše je potřeba doplnit do návrhu, pokud jsou v manželství nezl. děti. Paní Tamara se nás dotazovala i na majetkoprávní vyrovnání. Bylo jí sděleno, že tuto službu neposkytujeme, ale že je možnost využít našeho právníka, kdy první konzultace je bezplatná.

Paní Tamara se poté rozhodla, že by chtěla pomoci se sepsáním návrhu na rozvod dohodou, který jsme společně sepsaly. Jelikož má nezletilého syna, pomohly jsme jí se sepsáním návrhu na úpravu péče a výživy před i po rozvodu manželství. Také uvedla, že tím, že se jí změnily a změní finanční podmínky, že by chtěla sepsat návrh na výživné pro nerozvedenou manželku. I když jsme byly na dalším setkání na sepsání tohoto návrhu domluveni, tak paní Tamara přišla s tím, že po domluvě s nynějším manželem tento návrh sepisovat již nechce.

Dále nám paní Tamara vyprávěla o vztazích v rodině a jak to je s jejich nynějším bydlením, proto jsme se domluvily, že jí předáme kontakt na našeho zasmluvněného právníka. Bylo jí vysvětleno, jak tyto služby fungují a jak se má k právníkovi objednat.

Při setkání se paní Tamara svěřila, že celá situace je pro ni velmi náročná a že se to odráží už i na její psychice a zdraví. Proto jsme se domluvily o předání kontaktu na naše další zařízení : Poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy v Kadani.Také jí bylo sděleno, jak se má do Poradny objednat.

Po necelém měsíci, po sepsání potřebných návrhů a předání kontaktů, byla s paní Tamara. spolupráce ukončena. Paní T. byla spokojená s poskytnutou službou.

Pokud i Vy se potýkáte s podobnou nebo jinou nepříznivou situací, kontaktujte nás na tel: 733 748 030,  608 517 065 nebo nás osobně navštivte u nás v kanceláři na adrese: Kpt. Jaroše 593, Kadaň. Rádi Vám poskytneme poradenství k Vaší nepříznivé situaci.