Shrnutí roku 2022 v naší službě Odborné sociální poradenství

Shrnutí roku 2022 v naší službě Odborné sociální poradenství

V roce 2022 se na naši službu obrátilo celkem 130 klientů, z toho 119 klientů navštívilo naši službu v tomto roce poprvé a zbylých 11 klientů u nás ve službě již v minulosti bylo a opět se na nás obrátili.

I v roce 2022 jsme Vám nejčastěji pomáhali sepsat bezplatně různé návrhy, odvolání, žaloby k soudu, což jsou např.: návrh na úpravu péče a výživy nezletilého dítěte, odvolání proti usnesení nebo žalobu na určení otcovství aj. Dále Vám naše služba pomohla v oblasti dávek státní sociální podpory a hmotné nouze – poskytnutí poradenství v této oblasti, vyplnění formulářů, okopírování různých příloh atp. Dále jsme Vám byli nápomocni s vyhledáním volných pracovních míst, tiskem volných pracovních pozic či možné zatelefonování si od nás na volná pracovní místa, doporučení a předání kontaktu na pracovní agentury atp. Jednalo se také o pomoc v rámci otázky bydlení – vyhledání Azylových domů, ubytoven, nocleháren, možné zatelefonování si od nás pro zjištění potřebných informací, vyhledání volných bytů k pronájmu, sdělení informací o volných městských bytech v Kadani atp.

Je mnoho nepříznivých situací, se kterými jste se na nás obraceli a v kterých jsme Vám byli nápomocni ať už odborným poradenstvím, zprostředkováním či samotnou pomocí. Mnohdy jsme pro Vás byli jen psychickou oporou nebo osobou, která Vám naslouchá a rozumí.

Jsme velice rádi, že tu pro Vás můžeme být a že naše služba je plně využívána. Moc nás těší, že se na nás každý rok, v tak hojném počtu obracíte a důvěřujete nám. 🤝Děkujeme 🫶