Archiv rubriky: Aktuality

Pracovnice zařízení Sociální centrum – Odborné sociální poradenství spolupracují s lidmi v tíživé životní situaci. Nejčastěji se spolu zaměřují na sepisování návrhů k soudu, jako je např: návrh na úpravu péče a výživy, návrh na rozvod manželství, návrh na úpravu styku aj.), dále odvolání, žaloby aj. Součástí jejich práce je i pomoc s vyplněním formulářů na sociální dávky nebo formulářů na evidenci Úřadu práce apod… Dále Vám pomohou s vyhledáním volných pracovních míst, nebo s vyhledáním bydlení (Azylové domy, pronájmy bytů, ubytovny…). Dále Vám mohou pomoci například i s vyřízením potřebných dokladů, také Vás mohou doprovodit na úřady nebo jiné instituce. Co se týče sociálních dávek, pak novinkou od června 2021 je schválená dávka Náhradní výživné.  O tuto dávku je možné žádat na Úřadu práce, oddělení dávek státní sociální podpory. Pokud si nevíte rady ve své životní situaci nebo  se chcete dozvědět více informací, pak Vám pracovnice služby mohou pomoci. Kontaktovat je můžete na tel.…

Čtěte více

Zařízení Sociální centrum – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je tu pro všechny rodiče s dětmi, kteří právě procházejí náročnou životní situací a nevědí si s ní sami rady. Dnes bychom Vám chtěli přiblížit příběh paní Melanie, která se po dlouholetém pobytu v zahraničí vrátila zpět do České republiky a po návratu jí čekalo zařizování a vyřizování spousty věcí. S paní Melanií jsme začali spolupracovat v květnu letošního roku. Paní Melanie se na nás neobrátila hned po návratu, ale až později. Po svém příjezdu zpět si nejprve sama našla práci a začala pracovat, ale pouze na dohodu o provedení práce. Kvůli situaci kolem pandemie Covid19 ale přišla ze dne na den o práci. Jelikož několik let žila v Austrálii, nevěděla, jak jí v této situaci může stát pomoci. Paní Melanii jsme představili dávky státní sociální podpory a hmotné nouze. Zažádala si o ně a díky nim mohla uhradit základní výdaje – nájemné, jídlo, hygiena, ošacení. Vzhledem…

Čtěte více

Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi uspořádala dne 2. 6. 2021 Den dětí na Hradci (Rokle). Celkem se zúčastnilo 40 dětí s jejich rodiči, kteří je při plnění úkolů povzbuzovali a případně pomáhali, když si děti nevěděly s řešením rady. Pro děti bylo připraveno celkem 10 stanovišť, kde například jmenovaly ovoce, třídily odpad, skládaly věž z kostek aj. Na prvním stanovišti obdržely soutěžní kartičku a pokud splnily všechna stanoviště, dostaly za odměnu buřtíka, pití a sladkost. Dětem se akce moc líbila. Pozitivní zpětná vazba přišla také od rodičů. Měli jsme radost, že se rodiče do akce zapojili a strávili jsme tak hezké společné odpoledne.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi pomáhá rodinám s dětmi v situacích, které nedokáží nebo právě v tu chvíli nemohou zvládnout bez pomoci samy…. S paní Marií jsme začaly spolupracovat, jelikož byla nucena utéct ze Slovenska před svým manželem, který ji a dcery fyzicky týral. Kvůli tomu se ocitla v tíživé životní situaci, neměla dostatek financí a poprosila nás o pomoc. Nejprve jsme paní Marii pomohly se získáním českého občanství pro její dvě malé dcerky. Následovala pomoc s dávkami státní sociální podpory a hmotné nouze, aby mohla rodinu lépe zabezpečit. V průběhu spolupráce jsme jí poskytovaly v rámci naší fakultativní péče potravinovou pomoc a oblečení pro dcery. Jelikož etapa s jejím manželem jí velmi psychicky poznamenala, doporučily jsme jí konzultaci s odborníkem. Dle jejích slov, jí také hodně pomáhaly naše setkání. Paní Marie bydlela v sociálně vyloučené lokalitě a často měla zamořený byt hmyzem. Situaci jsme opakovaně řešily s majitelem, který se rozhodl byt kompletně vyčistit. Paní Marie byla najednou…

Čtěte více

V rámci Sociálního centra – služby Odborné sociální poradenství jsme pomohly paní Tamaře řešit její nepříznivou sociální situaci. Paní Tamara chtěla poradit ohledně rozvodu. Manžel jí oznámil, že se již chce rozvést, jelikož už žijí pár let odděleně a on má svůj vlastní život. Paní Tamara žije ve společné domácnosti se svým nezl. synem. Paní Tamara uvedla, že by se potřebovala zorientovat, co vše je možné a jak postupovat v rámci rozvodu manželství a také by nezletilého syna chtěla mít ve své péči. S paní Tamarou. jsme se domluvily na jejích cílech a na délce spolupráce. Nejprve jsme paní Tamaře sdělily možnosti a rozdíly ohledně typů rozvodů, co je potřeba při sepsání návrhů doložit a kam je poslat. Dále co vše obsahuje návrh na rozvod manželství obecně. S tím že je také spojený další návrh na výživné pro nerozvedenou manželku a co vše obsahuje. Také jí bylo sděleno, co vše je potřeba doplnit do…

Čtěte více

Pracovnice zařízení Sociální centrum – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi aktivně spolupracují s rodinami v tíživé životní situaci. Nejčastěji se spolu s rodinami zaměřují na hledání nového bydlení, práce či podporu při distanční výuce z důvodu aktuální situace Covid-19. V uplynulých měsících, byla podpora při distanční výuce zejména v rodinách, kde se děti nemají možnost připojit se na online výuku (nemají elektroniku, rodiče se v online prostoru nezvládají pohybovat apod.). V rodinách byla snaha zadaným úkolům společně porozumět, pomoci s online vyplněním úkolů prostřednictvím služebního počítače. Se situací Covid-19 souvisí i možnost pohovořit si s pracovnicemi o aktuálních opatřeních. Od potravinové banky jsme také dostali zásobu roušek, respirátorů a antibakteriálních gelů, které dále distribuujeme potřebným rodinám. Naše služba se také aktivně zapojila do Sčítání lidu 2021. V době od 27.března do 11.května 2021 jsme nabízeli pomoc s online formou sčítání a to nejen našim klientům, ale i široké veřejnosti. Tuto pomoc využilo zhruba 30 rodin. Od ledna 2021 pomohla služba…

Čtěte více

V sobotu 24.dubna a v neděli 25.dubna 2021 proběhl další ročník Národní potravinové sbírky ve vybraných prodejnách v celé České republice. V Kadani byly do tohoto charitativního projektu zapojeny vybrané prodejny, naše zaměstnance i dobrovolníky bylo možné potkat v prodejně Lidl. Zde mohl každý občan nakoupit a potom u pokladen následně darovat do připravených označených nákupních košíků zejména trvanlivé potraviny a drogistické zboží. Cílem celé akce bylo projevit lidem solidaritu s těmi, kterým nezbývá dost prostředků právě na základní potraviny či drogistické zboží. V Lidlu se darovalo především rodinám v nouzi a matkám samoživitelkám, kde mezi nejčastěji darované potraviny patřily masové konzervy, těstoviny, rýže, instantní polévky, sterilizovaná zelenina či dětské výživy a další potraviny určené pro malé děti. Velmi potřebné je drogistické zboží a zde jasně vedly prostředky osobní hygieny. Celkem se v kadaňském Lidlu pro naši organizaci vybralo 411,09 Kg potravin a 16,68 Kg drogerie. Darováním pomáhají dárci především lidem ve svém okolí, jelikož získané…

Čtěte více

Sbírka potravin je společným dnem solidarity a pomoci. Pomoci může každý tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie.Sbírka potravin je organizována ve všech krajích potravinovými bankami, její jarní kolo proběhne již tuto sobotu 24.dubna 2021. Můžete nás potkat v prodejně LIDL v Kadani, a to v době od 8,00 do 13,00 hodin; odpoledne v době od 13,00 do 18,00 hodin pak kolegy z oblastní Charity Kadaň. Pokud se rozhodnete darovat některé trvanlivé potraviny anebo základní hygienu, budeme Vám nesmírně vděčni. Umožníte nám tím, pomáhat rodinám s dětmi v tíživé situaci v Kadani a okolí tak jako doposud. Těšíme se na Vás a za dary předem srdečně děkujeme!  

Účelem projektu „Pomoc na kolech„, podpořeného v rámci grantového řízení Neziskovky 2020 od Nadace ČEZ, byl rozvoj sociálních služeb organizace, a to zejména sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.Ta působí kromě města Kadaň i v malých obcích v okolí Kadaně a Klášterce nad Ohří (Radonice, Maštov, Vilémov, Petlery, Rokle…); a také zejména ve vyloučené lokalitě Hradec u Kadaně. Hlavní podstatou práce je terénní práce přímo v rodinách, nicméně organizace neměla na počátku roku žádný služební automobil, který by zajistil časově efektivnější přesun z jednoho místa na druhé. Pracovnice tak byly odkázány na veřejnou dopravu.Díky projektu jsme pořídili do organizace ojetý osobní automobil, který přispěl zejména k větší flexibilitě i efektivitě služby; naše pracovnice se mohou nyní věnovat většímu počtu rodin. Děkujeme za podporu!

Až do 11. května 2021 probíhá online sčítání lidu a následně bude probíhat listinnou podobou. Pracovnice zařízení Sociální centrum – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vám mohou pomoci s online sčítáním, a to v zázemí jejich kanceláří v Kadani či Klášterci nad Ohří. S sebou budete potřebovat pouze občanský průkaz a nájemní smlouvu. Kontakt na sociální pracovnici, se kterou si domluvíte konkrétní termín : 734 453 684. Budeme rádi, když se na náš obrátíte.

70/71