Archiv rubriky: Aktuality

V rámci Sociálního centra – služby Odborné sociální poradenství jsme pomohly paní Tamaře řešit její nepříznivou sociální situaci. Paní Tamara chtěla poradit ohledně rozvodu. Manžel jí oznámil, že se již chce rozvést, jelikož už žijí pár let odděleně a on má svůj vlastní život. Paní Tamara žije ve společné domácnosti se svým nezl. synem. Paní Tamara uvedla, že by se potřebovala zorientovat, co vše je možné a jak postupovat v rámci rozvodu manželství a také by nezletilého syna chtěla mít ve své péči. S paní Tamarou. jsme se domluvily na jejích cílech a na délce spolupráce. Nejprve jsme paní Tamaře sdělily možnosti a rozdíly ohledně typů rozvodů, co je potřeba při sepsání návrhů doložit a kam je poslat. Dále co vše obsahuje návrh na rozvod manželství obecně. S tím že je také spojený další návrh na výživné pro nerozvedenou manželku a co vše obsahuje. Také jí bylo sděleno, co vše je potřeba doplnit do…

Čtěte více

Pracovnice zařízení Sociální centrum – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi aktivně spolupracují s rodinami v tíživé životní situaci. Nejčastěji se spolu s rodinami zaměřují na hledání nového bydlení, práce či podporu při distanční výuce z důvodu aktuální situace Covid-19. V uplynulých měsících, byla podpora při distanční výuce zejména v rodinách, kde se děti nemají možnost připojit se na online výuku (nemají elektroniku, rodiče se v online prostoru nezvládají pohybovat apod.). V rodinách byla snaha zadaným úkolům společně porozumět, pomoci s online vyplněním úkolů prostřednictvím služebního počítače. Se situací Covid-19 souvisí i možnost pohovořit si s pracovnicemi o aktuálních opatřeních. Od potravinové banky jsme také dostali zásobu roušek, respirátorů a antibakteriálních gelů, které dále distribuujeme potřebným rodinám. Naše služba se také aktivně zapojila do Sčítání lidu 2021. V době od 27.března do 11.května 2021 jsme nabízeli pomoc s online formou sčítání a to nejen našim klientům, ale i široké veřejnosti. Tuto pomoc využilo zhruba 30 rodin. Od ledna 2021 pomohla služba…

Čtěte více

V sobotu 24.dubna a v neděli 25.dubna 2021 proběhl další ročník Národní potravinové sbírky ve vybraných prodejnách v celé České republice. V Kadani byly do tohoto charitativního projektu zapojeny vybrané prodejny, naše zaměstnance i dobrovolníky bylo možné potkat v prodejně Lidl. Zde mohl každý občan nakoupit a potom u pokladen následně darovat do připravených označených nákupních košíků zejména trvanlivé potraviny a drogistické zboží. Cílem celé akce bylo projevit lidem solidaritu s těmi, kterým nezbývá dost prostředků právě na základní potraviny či drogistické zboží. V Lidlu se darovalo především rodinám v nouzi a matkám samoživitelkám, kde mezi nejčastěji darované potraviny patřily masové konzervy, těstoviny, rýže, instantní polévky, sterilizovaná zelenina či dětské výživy a další potraviny určené pro malé děti. Velmi potřebné je drogistické zboží a zde jasně vedly prostředky osobní hygieny. Celkem se v kadaňském Lidlu pro naši organizaci vybralo 411,09 Kg potravin a 16,68 Kg drogerie. Darováním pomáhají dárci především lidem ve svém okolí, jelikož získané…

Čtěte více

Sbírka potravin je společným dnem solidarity a pomoci. Pomoci může každý tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie.Sbírka potravin je organizována ve všech krajích potravinovými bankami, její jarní kolo proběhne již tuto sobotu 24.dubna 2021. Můžete nás potkat v prodejně LIDL v Kadani, a to v době od 8,00 do 13,00 hodin; odpoledne v době od 13,00 do 18,00 hodin pak kolegy z oblastní Charity Kadaň. Pokud se rozhodnete darovat některé trvanlivé potraviny anebo základní hygienu, budeme Vám nesmírně vděčni. Umožníte nám tím, pomáhat rodinám s dětmi v tíživé situaci v Kadani a okolí tak jako doposud. Těšíme se na Vás a za dary předem srdečně děkujeme!  

Účelem projektu „Pomoc na kolech„, podpořeného v rámci grantového řízení Neziskovky 2020 od Nadace ČEZ, byl rozvoj sociálních služeb organizace, a to zejména sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.Ta působí kromě města Kadaň i v malých obcích v okolí Kadaně a Klášterce nad Ohří (Radonice, Maštov, Vilémov, Petlery, Rokle…); a také zejména ve vyloučené lokalitě Hradec u Kadaně. Hlavní podstatou práce je terénní práce přímo v rodinách, nicméně organizace neměla na počátku roku žádný služební automobil, který by zajistil časově efektivnější přesun z jednoho místa na druhé. Pracovnice tak byly odkázány na veřejnou dopravu.Díky projektu jsme pořídili do organizace ojetý osobní automobil, který přispěl zejména k větší flexibilitě i efektivitě služby; naše pracovnice se mohou nyní věnovat většímu počtu rodin. Děkujeme za podporu!

Až do 11. května 2021 probíhá online sčítání lidu a následně bude probíhat listinnou podobou. Pracovnice zařízení Sociální centrum – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vám mohou pomoci s online sčítáním, a to v zázemí jejich kanceláří v Kadani či Klášterci nad Ohří. S sebou budete potřebovat pouze občanský průkaz a nájemní smlouvu. Kontakt na sociální pracovnici, se kterou si domluvíte konkrétní termín : 734 453 684. Budeme rádi, když se na náš obrátíte.

Organizace Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s. nepřerušila svůj provoz v žádném ze svých zařízení a za splnění hygienických podmínek je tu stále možnost osobních konzultací. Služby poradny fungují i nadále; jen se v rámci služeb nebudou konat skupinové aktivity.Respektujeme nařízení vlády ČR – v prostorách provozoven je nutnost nošení roušek (chodby, kanceláře) a dezinfekce rukou při vstupu do prostor organizace.Pokud jste nemocní nebo v karanténě, i tak zavolejte a domluvíme se.

77/77