Archiv rubriky: Aktuality

Naše organizace se připojila se svou „pomocnou rukou“ k pomoci, která je aktuálně nabízena v rámci projevu solidarity s ukrajinskými uprchlíky, kteří přicházejí do Kadaně a jejího okolí. Všem, kteří budou potřebovat pomoci, můžeme nabídnout pomoc z Potravinové banky Džbánsko, a to formou darování potravin či hygieny. Dále můžeme poskytnout materiální pomoc ve formě oblečení pro děti do 6 let věku. Z naší práce v terénu víme, že válečný konflikt na Ukrajině se dotýká i rodina a lidí zde. V případě potřeby je například v provozu Linka bezpečí, kde je možné pohovořit s odborníky o obavách z války. Leták přikládáme. #standwithukraine

Již na podzim roku 2021 bylo rozhodnuto, že organizace Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s. změní od 1.ledna 2022 svůj název na TILIA Kadaň, z. s. Spolu s touto plánovanou změnou se zrodila i myšlenka na vytvoření loga organizace. Myšlenka dostala konkrétní obrysy a 10. ledna 2022 byla vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky starší 12let ze základních škol a základní umělecké školy v Kadani. Všechny školy byly dopředu seznámeny s propozicemi soutěže a také se měly možnost v předvánočním období zúčastnit odborné přednášky na téma tvorby loga. Ta byla realizována ve spolupráci s Mgr. Petrem Liebscherem, vedoucím Městského muzea v Kadani a zároveň grafikem, který měl možnost podílet se na přípravě tvorby loga pro město Kadaň. Výtvarná soutěž, kde žáci mohli podle své fantazie ztvárnit logo organizace, trvala do 28.2.2022. Za celou dobu bylo odevzdáno celkem 109 výtvarných prací o velikosti A4. Z tak velkého počtu obrázků jsme měli velkou radost a všem soutěžícím děkujeme!…

Čtěte více

Pan Petr se přistěhoval do Kadaně spolu se svými třemi dětmi. Jelikož musel z minulého města narychlo odejít, neměla rodina žádný nábytek ani oblečení. Ve spolupráci s Charitou Kadaň se nám podařilo rodinu stabilizovat, vybavit bydlení, poskytnout základní ošacení, potraviny a hygienu. V průběhu měsíce února jsme panu Petrovi pomáhali vyřizovat dávky státní sociální podpory a hmotné nouze, aby se rodina stabilizovala taktéž po stránce finanční. Jelikož je hodně nemocný, pomáhaly jsme mu i se zařízením všech potřebných doktorů pro sebe a děti. Nyní má rodina základní věci vyřízené a věříme, že se budou mít už jen lépe.

V naší službě Sociální centrum – odborné sociální poradenství jsme pomohly paní Věře s její velmi těžkou nepříznivou situací. Příběh paní Věry Paní Věře byla naše služba doporučena OSPODem (Orgán sociálně-právní ochrany dětí – MěÚ Šuplík) v Kadani. Paní Věra nás telefonicky kontaktovala a společně jsme si domluvily schůzku. Poté k nám paní Věra na domluvenou schůzku přišla a sdělila nám, že má u sebe v domácnosti nezl. vnučku, kterou matka zanechala jednoho dne u sousedky, kde si vnučku paní Věra musela vyzvednout. Sdělila nám, že matka její vnučky musela náhle být odvezena do nemocnice v Kadani, kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Paní Věra nám sdělila, že zdravotní stav matky její vnučky, je velmi vážný, a to tak, že matka upadla do umělého spánku, kdy ji pak převezli do nemocnice v Ústí nad Labem, kde je doposud a její zdravotní stav se nijak nelepší. Lékaři sdělili paní Věře, že velkou naději na zotavení matce nedávají a že…

Čtěte více

V zařízení Sociální centrum – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsme v roce 2021 pomohli celkem 69 rodinám v Kadani, Klášterci nad Ohří a okolních obcích. V rámci potravinové pomoci jsme darovali jídlo celkem 796 osobám. Potraviny získáváme z Potravinové banky Džbánsko a také hlavně z celostátních potravinových sbírek, které se konaly v dubnu a listopadu. Děkujeme tímto všem zúčastněným. Nejčastější témata našich spoluprací byla: hledání nového bydlení, hledání práce, pomoc při získávání dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, pomoc se školní přípravou dětí a pomoc se získáváním oblečení a vybavení bytu. Při získávání nábytku a oblečení úzce spolupracujeme s Charitou Kadaň. Věříme, že i v roce 2022 se nám podaří společně dosáhnout tak skvělých výsledků. V případě, že se ocitnete v nepříznivé životní situaci, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Naše pracovnice jsou připraveny Vám pomoci. Tým pracovníků Sociálního centra – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Vážení klienti, v zařízení Sociální centrum – Odborné sociální poradenství jsme v roce 2021 pomohli v rámci naší služby celkem 124 klientům. Nejčastěji jste se a nás obraceli s prosbou o pomoc sepsat veškeré návrhy, odvolání nebo žaloby k Okresnímu soudu, jako je např.:  návrh na úpravu péče a výživy, návrh na rozvod manželství, návrh na úpravu styku a jiné. Pomohli jsme Vám nejen se sepsáním těchto návrhů, ale také s hledáním bydlení, zaměstnání a také se zprostředkováním nejrůznějších kontaktů, a to např.: na dluhovou poradnu Kadaň nebo Klášterec nad Ohří, na bezplatného advokáta či právníka, cizineckou poradu apod. Dále jsme darovali potraviny potřebným a to celkem 796 osobám. Věříme, že i v roce 2022 pomůžeme opět Vám všem, kteří nás potřebujete. Děkujeme, že se na nás obracíte a přicházíte k nám s důvěrou a my jsme rádi, že Vám můžeme pomoci v řešení Vaší nepříznivé situaci. Přejeme Vám úspěšný vstup do nového roku, hlavně hodně zdraví. Tým Sociálního…

Čtěte více

V roce 2021 jsme realizovali projekt Hravě do školy i na prázdniny, který byl podpořen Nadačním fondem Albert dětem 2021. Podstatou projektu je realizace pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež v lokalitě Hradec u Kadaně. Realizace projektové aktivity byla plánována od 1.1. do 31.12.2021. S ohledem na vývoj pandemické situace spojené s Covid-19 nebylo možné aktivitu realizovat v období 1.1. – 30.4.2021. Nicméně v této době probíhala její příprava (plán, propagace, oslovení rodin ke spolupráci).  Samotná aktivita byla zahájena v druhé polovině května „ochutnávkou“ jednotlivých činností. Volnočasová aktivita byla rozdělena dle věku na 2 skupiny (od 3 do 6 let ; od 6 do 15 let). V letních měsících byly realizovány 2 týdny celodenních aktivit – tzv. aktivní týdny pro děti. Ve zbývajících měsících roku 2021 aktivity probíhaly ve skupinách dle plánu – konaly se 2x v týdnu: v úterý pro děti od 3 do 6 let, ve středu pro děti od 6 do…

Čtěte více

V době od 22. 11. 2021 do 5. 12. 2021 proběhl 11. ročník sbírky „Krabice od bot“. Naše organizace se do projektu zapojila a byla sběrným místem. Abychom potěšili všechny děti našich klientů, potřebovali jsme vybrat 220 krabic. K našemu překvapení jsme vybrali více jak 400 Krabic od bot. Díky tomu jsme mohli udělat radost nejen dětem našich klientů, ale také dětem v Nízkoprahovém zařízení a v Azylovém domě v Klášterci nad Ohří, v dětském domově ve Vysoké peci a dalším.  Rozdávání dárků na Hradci u Rokle jsme spojili s Mikulášskou nadílkou, kterou se nám podařilo uskutečnit také díky spolupráci s Charitou Kadaň. Každé dítě obdrželo od Mikuláše balíček sladkostí a právě Krabici od bot. Mikulášská měla úspěch jak u dětí, tak dospělých.  Chtěli bychom tímto poděkovat Všem dárcům, kteří se zapojili do letošní sbírky ať už u nás, či v jakémkoliv jiném sběrném místě.

Dne 20.11.2021 jsme se, jako dobrovolnice za naší organizaci Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s.; zapojily do veřejné Národní potravinové sbírky. Ta je každoročně organizována potravinovými bankami ve všech krajích ČR. V prodejně Lidl v Kadani jste nás mohli vidět od 8 do 18 hodiny. Potraviny jsme postupně vážily a svážely je do našeho skladu, který je v zařízení Jana Švermy 5 v Kadani, kde má své zázemí sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Po ukončení sbírky jsme dospěly k celkové váze vybraných potravin a hygieny celkem na krásné číslo 616, 659 Kg. Vybrané potraviny budeme postupně rozdělovat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci – jedná se například o maminky samoživitelky, seniory, bezdomovce či rodiny, které přišly o příjem z důvodů nemoci, úmrtí, či důsledkem Covidu a další… Dále z potravin, především z těch sladších, připravujeme balíčky na Mikuláše pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Tímto bychom Vám chtěli říci, že Všem, kteří přispěli…

Čtěte více

Naše organizace spolupracuje v projektu Krabice od bot – 11. ročníku největší sbírky dárků pro děti v České republice, kterou pořádá Diakonie. V rámci této sbírky je možné darovat dětem různé věci, které budou zabaleny v krabici od bot. Inspiraci a více informací získáte na https://www.krabiceodbot.cz/. Cílem této akce je potěšit co nejvíce dětí žijících v tíživé sociální situaci. Na každém sběrném místě pracují dobrovolníci, kteří dále distribuují balíčky od dárců dětem. Zaujala Vás tato akce a chtěli byste se zúčastnit? Zde je krátký návod: 1.       Vyberte si, jak staré dítě chcete obdarovat. Dárek si u sběrného místa rezervujte na https://www.krabiceodbot.cz/sberna-mista/ . 2.       Zabalte pěkné dárky, které by i Vám udělaly radost, do krabice od bot a napište na ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určená. 3.       Do krabice se hodí hračky, školní a výtvarné potřeby, kosmetika a doplňky, vše v bezvadném stavu. 4.       Dárek odneste na vybrané sběrné místo. Postaráme se, aby se Vaše krabice dostala k vhodnému majiteli.…

Čtěte více

60/77